Anna Pawlak – Lawrenz

psycholog / terapeuta EMDR / psychotraumatolog / interwent kryzysowy / pedagog pracy

Certyfikowany psychotraumatolog (DeGPT/Fachverband Traumapadagogik), terapeuta EMDR, edukator w obszarze traumy, interwent kryzysowy z doświadczeniem w pomocy psychologicznej w obszarach przewlekłego stresu, kryzysu emocjonalnego, żałoby, diagnozy o chorobie przewlekłej, nadużyć i urazów psychicznych z przeszłości. Pomaga osobom dorosłym i młodzieży po doświadczeniu przemocy, utraty bliskich, zaburzeniach o podłożu lękowym, trudnościach adaptacyjnych, kryzysie systemu wartości, osobom z poczuciem obniżenia jakości życia. Prowadzi terapię zorientowaną na pracę z traumą w przebiegu PTSD.
Wspiera dorosłych w rozwoju kompetencji społecznych oraz wzmacnia zachowania z obszaru inteligencji emocjonalnej.
Członkini zespołu psychologów, interwentów kryzysowych i psychotraumatologów SPIK w PPL (Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”) w Warszawie. Wykładowca na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej na Wydziale Psychologii.
• Prowadzi programy profilaktyki w obszarze skutków traumy i chronicznego stresu dla osób narażonych na traumatyzację zawodową.
• Prowadzi warsztaty kontynuacji kariery dla osób po utracie pracy
• Prowadzi interwencje kryzysową dla pracowników firm, członków zarządów i rodzin pracowników w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego / psychoedukacyjnego
Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze biznesowym, m.in. jako HR Manager, Analityk Zachowań, od 2004 roku pracuje jako certyfikowany coach prowadząc programy rozwojowe, ale również interwencje kryzysowe wspierające pracowników w obliczu przemocy, mobbingu oraz molestowania seksualnego.