Maria Szczepaniak

psycholog / terapeuta EMDR / psychoterapeuta CBT

 

Absolwentka społecznej psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła podstawowe szkolenia terapii EMDR Level I i II organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. W trakcie  4-letniego  szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Od lutego 2015 roku zasiada  w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Jest członkiem The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

 

Na co dzień  pracuje w  zespole badawczym StresLab na Uniwersytecie SWPS oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami. Aktualnie jest doktorantką na kierunku psychologia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym -Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.

 

Głównym obszarem, wokół którego koncentruje swoją działalność naukową, jest stres traumatyczny. Zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju zaburzeń potraumatycznych, m.in. zespołu stresu pourazowego. Ponadto jest zaangażowana w projekty naukowe dotyczące implementacji nowych technologii w oddziaływania psychologiczne.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in.: w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS.

 

W ramach prowadzonej terapii pomaga osobom, które  w dalekiej przeszłości lub też niedawno:

brały udział w wypadku lub były jego świadkiem,

zmagały się z ciężką chorobą,

doświadczyły aktów przemocy,

niespodziewanie straciły bliską osobę,

znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej,

stały się ofiarą mobbingu w pracy

i ciągle zmagają się z psychicznymi konsekwencjami tych zdarzeń.

 

Pracuje z osobami powyżej 16 roku życia, prowadząc indywidualne sesje terapeutyczne.