terapia młodzieży

terapia mlodziezy

Dorastanie bywa trudne. Jest to czas niezwykle intensywnych zmian – w wyglądzie, w zachowaniu, w emocjach. Zwykle zmiany te, choć gwałtowne, spowodowane są po prostu faktem dorastania i fizjologicznymi zmianami zachodzącymi w organizmie człowieka. Czasem jednak  dzieją się rzeczy, które wymagają psychologicznego wsparcia. Udzielamy pomocy zarówno młodzieży, jak i rodzicom dorastającego człowieka – zawsze zakres naszej pomocy zależy od konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina.