Anna Jodlińska

psycholog / psychotraumatolog / terapeuta EMDR 

Psychotraumatolożka, psycholożka i terapeutka EMDR ( I i II stopień). Absolwentka 5
letnich studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim i studiów
podyplomowych na kierunku Psychotraumatologia na SWPS w Warszawie. Ukończyła również
specjalistyczne szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Brała udział
w programie seminaryjno-warsztatowym Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.
Współpracowała z Centrum Praw Kobiet. Prowadzi warsztaty dla młodzieży (14-19 lat)
dotyczące min. tematyki: radzenia sobie z emocjami, stresem, uzależnień od substancji
chemicznych i uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania, komunikacji. Pracuje również
online z osobami, które potrzebują wsparcia w związku z sytuacją związaną z Covid-19. Posiada
wieloletnie doświadczdenie pracy w środowisku międzynarodowym, prowadzi konsultacje i
terapię w języku angielskim.
Oferuje przede wszystkim swoją wiedzę, empatyczną obecność i czas. W swojej
pracy posługuje się wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej, swoje metody pracy
dostosowuje indywidualnie do potrzeb każdego klienta, posiłkując się przy tym najnowszymi
doniesieniami z badań naukowych (Terapia EMDR, Procedura Przetwarzania Poznawczego,
Procedura Przedłużonej Ekspozycji, Terapia Narracyjna).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i członkiem Polskiego
Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i
poszerzam swoje kompetencje zawodowe. Pracuję pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem
Etyczno-Zawodowym Psychologa. Oferuję wsparcie psychologiczne dla osób:
− w kryzysie
− z zaburzeniami adaptacyjnymi
− z zespołem stresu pourazowego (PTSD)
− z zaburzeniami lękowymi
− z uzależnieniami behawioralnymi
− oraz towarzyszy osobom w procesie żałoby po stracie: śmierć bliskiej osoby, kryzys
rozstania, utrata zdrowia
Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.