REGULAMIN
PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ
EMDR

 

logo nasza strefa

 

 

 

 • Prosimy o dokonanie opłaty za umówioną pierwszą konsultację najpóźniej do 24 godzin
  poprzedzających spotkanie. W przypadku braku opłaty, anulujemy wizytę.
 • Płatności można dokonywać osobiście w recepcji poradni lub przelewem na konto: ING Bank
  Śląski SA 68105010541000009223133621
 • Osoby, które zgłaszają się na pierwszą wizytę zapraszamy 10 minut przed rozpoczęciem
  spotkania w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych.
 • W przypadku, gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, przy pierwszej wizycie wymagana jest
  obecność opiekuna prawnego.
 • Spóźnienie się Pacjenta na wizytę nie spowoduje wydłużenia czasu trwania spotkania – spotkanie
  zakończy się o tej porze, o jakiej było to wcześniej zaplanowane, bez względu na to, ile wynosiło
  spóźnienie.
 • Termin wizyty można zmienić lub odwołać bezpłatnie do 24 godzin poprzedzających wizytę.
 • W przypadku dwóch odwołanych (zgodnie z regulaminem) w jednym miesiącu spotkań, poradnia
  może wymagać przedpłaty za każdą kolejną umówioną wizytę. Może też zostać anulowany stały
  termin spotkań (ten punkt dotyczy terapii a nie jednorazowej konsultacji).

 

 

Nasza Strefa – Poradnia Psychologiczna
Terapia EMDR
ul. Długa 16, 02-238 Warszawa
poradnia@naszastrefa.pl
tel. 603 539 609