Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, które poprowadzi  Monika Jackowska. Pani Monika ma wieloletnie doświadczenie w pracy grupowej w ośrodku socjoterapeutycznym. Treningi kierowane są do dzieci i nastolatków z problemami w relacjach społecznych (dzieci nieśmiałe, wycofane albo impulsywne i pełne energii, często wchodzące w konflikty z rówieśnikami). Korzystny skład grupy treningowej to: 3 – 5 osób albo 5 – 8. Grupa treningowa jest grupą zamkniętą – po rozpoczęciu treningu nie mogą do niej dołączać nowi uczestnicy. Skład grupy będzie ustalany po rozmowie wstępnej z rodzicami i dziećmi, tak aby korzystnie wpływał na proces grupowy.
Organizacja spotkań:

I etap – rozmowa kwalifikująca do danej grupy z rodzicami dziecka i z dzieckiem (60 minut)
II etap – zajęcia grupowe dla dzieci (wstępnie 12 spotkań 75 minutowych 1x w tygodniu)
III etap – spotkania indywidualne  z rodzicami po 12 treningu w celu przekazania informacji zwrotnych, omówienia efektów 3-miesięcznej pracy oraz oczekiwań co do dalszych spotkań (30 minut)

Czas trwania pełnego treningu zależy od poziomu umiejętności uczestników grupy oraz ich aktywności na zajęciach. Program zaplanowany jest na pół roku wspólnej pracy.

Serdecznie zapraszamy!!!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.