Aleksandra Walczak

psycholog / psychotraumatolog/  terapeuta TSR / terapeuta EMDR / interwent kryzysowy

Absolwentka społecznej psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Psychotraumatolog, terapeutka EMDR oraz terapeutka TSR w trakcie certyfikacji. Nieustannie poszerza swój warsztat o kolejne narzędzia do pracy z traumą, kierując się filozofią TSR, dopasowując działania do indywidualnych potrzeb. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy streetworkerskiej z dziećmi i dorosłymi oraz w organizacjach pozarządowych i instytucji miejskiej, wspierając osoby dorosłe doświadczające różnorodnych kryzysów i traum.

Pracuje z klientami dorosłymi, którzy przetrwali trudne, często traumatyczne doświadczenia a konsekwencje tych zdarzeń wpływają na jakość ich życia lub znacznie utrudniają funkcjonowanie. Dotyczy to zarówno zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu (napaści, przemoc seksualna, wypadki), które wydarzyły się w dorosłym życiu jak i traum relacyjnych doświadczanych w przeszłości. Ponadto wspiera osoby, które znajdują się w kryzysie zarówno ze względu na nagłe wydarzenia ( śmierć osoby bliskiej, utrata zatrudnienia, rozstanie itp.) jak i będące w kryzysach rozwojowych, które powodują poczucie przytłoczenia czy obciążenia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.