Magda Wójcik

psycholog / terapeuta EMDR / psychoterapeuta CBT

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka. Od tego czasu jestem związana zawodowo z Oddziałem Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej Szpitala w Józefowie.

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 446 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem również Akredytowanym Practitionerem EMDR oraz terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Ukończyłam Studium diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.

Zapraszam osoby poszukujące dla swoich dzieci profesjonalnej diagnozy psychologicznej i psychoterapii w zakresie traum, depresji, lęków i zaburzeń odżywiania.