Bożena Torczyńska

psychotraumatolog / psycholog / terapeuta EMDR

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowana terapeutka EMDR ( szkolenie prowadzone przez Annę Ritę Verardo – rekomendowane przez EMDR Europe) Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa  Terapii  EMDR. Doświadczenia zawodowe zdobywała między innymi  odbywając staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami dorosłymi, które w swoim życiu doświadczyły traumatycznych, bolesnych przeżyć i borykają się z ich konsekwencjami (m.in. objawy psychosomatyczne, różnego rodzaju lęki, depresja, niskie poczucie własnej wartości czy trudności w kontaktach społecznych) Trudne doświadczenia to zarówno przemoc fizyczna i psychiczna w tym również zaniedbania w okresie wczesnodziecięcym, udział w wypadkach komunikacyjnych, bycie świadkiem czyjejś śmierci lub towarzyszenie bliskiej osobie w chorobie.