Izabela Tomaszewska

psycholog / psychoterapeuta CBT / terapeuta EMDR Practitioner

Dr psychologii, prowadzi psychoterapię osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz EMDR (certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Ukończyła 4–letnie szkolenie w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada certyfikat Practitioner EMDR.

Jest psychologiem wojskowym, z wieloletnim doświadczeniem w obszarze trudności doświadczanych w tej grupie zawodowej. Prowadzi terapię indywidualną, grupy warsztatowe, wsparcia oraz terapię par. Interesuje ją problematyka psychologicznych aspektów leczenia niepłodności.

Specjalizuje się w pracy z osobami, które potrzebują pomocy w zakresie:

  • zaburzeń lękowych,
  • problemów z samooceną,
  • problemów w relacjach,
  • problemów w związkach (terapia par),
  • radzenia sobie ze stresem,
  • zaburzeń osobowości.

Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

Prowadzi badania psychologiczne osób posiadających oraz starających się o posiadanie broni.

W pracy z pacjentem najwięcej satysfakcji daje mi obserwowanie zmiany i rozwijania skrzydeł u osób, które nie wierzyły, że jeszcze jest to w ich życiu możliwe. Niezmiennie cenię wysiłki i determinację ludzi w drodze do celu, ale i zwątpienia, tak bardzo ludzkie. Towarzyszę im w tej drodze, dokładając starań, aby robić to na jak najwyższym poziomie.