Olena Lysenko - Nasza Strefa
Dobry psycholog Warszawa. Poradnia psychologiczna Mokotów.
psycholog Warszawa, dobry psycholog Warszawa, psycholog Mokotów, dobry psycholog Mokotów, psychoterapia, psychoterapia Warszawa, psychoterapia Mokotów, depresja, nerwica, lęk, trudności osobiste, kryzys, trauma, trauma leczenie, PTSD, PTSD leczenie,
891
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-891,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Olena Lysenko

psycholog /  terapeuta EMDR 

Posiadam tytuł magistra ekonomii i psychologii praktycznej. Od 15 lat praktykuję jako psycholog, przeszłam szkolenia z Psychoterapii Pozytywnej, Analizy Transakcyjnej, EMDR, EFT. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą, w szkołach i przedszkolach, w specjalistycznych placówkach dziecięcych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, z ASD, ADHD. Jestem certyfikowanym analitykiem transakcyjnym w zakresie psychoterapii Europejskiego Stowarzyszenia Analiz Transakcyjnych, a także trenerem kursu podstawowego – TA 101 oraz trenerem kursu Psychologiczna Pierwsza Pomoc. Pomagam uporać się z zaburzeniami lękowymi, napadami paniki, depresją, traumatycznymi przeżyciami, towarzyszę w żałobie i trudnych sytuacjach kryzysowych. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuję EMDR do przezwyciężenia traumatycznych przeżyć.

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji zbrojnej przyjechałam do Polski, gdzie pracowałam jako wolontariuszka z uchodźcami z Ukrainy. Pracuję w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Jestem członkiem PTT EMDR, UATA, EATA.

 

Я магістр економіки та практичної психології. Практикую 15 років, отримала підготовку у напрямках Позитивної психотерапії, Транзакційного Аналізу, EMDR, EFT. Працювала з дітьми та молоддю, у школах та садках, у спеціалізованих дитячих закладах для дітей з особливими потребами розвитку та освіти, з ASD, ADHD. Є сертифікованим транзакційним аналітиком у галузі психотерапії Європейської Асоціації Транзакційного Аналізу, а також тренером базового курсу – ТА 101 та тренером курсу Перша допомога психологічна. Допомагаю подолати тривожний розлад, панічний, депресію, супроводжую у горі та складних кризових ситуаціях, травматичний досвід.Я також використовую у своїй роботі EMDR, щоб домогти подолати травматичний досвід дітям та підліткам.

Після початку російської військової агресії виїхала до Польщі, де працювала як волонтер з біженцями з України. Працюю українською, російською та англійською мовами. Я є членом УАТА, ЕАТА, PTT EMDR.

 

I am a Magister of Economics and Practical Psychology. I have been practicing for 15 years, received training in Positive Psychotherapy, Transactional Analysis, EMDR, EFT. I worked with children and youth, in schools and kindergartens, in specialized children’s institutions for children with special needs of development and education, with ASD, ADHD. I am a certified transactional analyst in the field of psychotherapy of the European Association for Transactional Analysis, as well as a trainer for the basic course – TA 101, and a trainer for the course Psychological First Aid. I help to cope with anxiety disorder, panic, depression, support people in grief and difficult crisis situations, trauma. I use EMDR in my work with children and adolescents to overcome traumatic experiences.

After the start of the Russian military aggression, I moved to Poland, where I worked as a volunteer with refugees from Ukraine. I work in Ukrainian, Russian and English languages. I am a member of UATA, EATA, PTT EMDR.

 

Я магистр экономики и практической психологии. Практикую как психолог 15 лет, получила подготовку в направлениях Позитивной Психотерапии, Транзактного Анализа, EMDR, EFT. Работала с детьми и молодежью, в школах и садиках, в специализированных детских учреждениях для детей с особыми потребностями развития и образования, с ASD, ADHD. Являюсь сертифицированным транзактным аналитиком в области психотерапии Европейской Ассоциации Транзактного Анализа, а также тренером базового курса – ТА 101, и тренером курса Первая помощь психологическая. Помогаю справиться с тревожным расстройством, паническим, депрессией, c травматическим опытом,сопровождаю в горе и сложных кризисных ситуациях. Использую EMDR в работе с детьми и подростками для преодоления травматического опыта.

После начала российской военной агрессии выехала в Польшу, где работала в качестве волонтера с беженцами из Украины. Работаю на украинском, русском и английском языках. Являюсь членом УАТА, ЕАТА, PTT EMDR.