Tomasz  Paluch

psycholog / terapeuta TSR / terapeuta EMDR / 

Absolwent psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Dodatkowo ukończył pierwszą część podstawowego szkolenia psychoterapii metodą EMDR oraz szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia w CTSR. Obecnie szkoli się na psychoterapeutę DDA/DDD w Szkole Psychoterapii DDA. Interesuje się psycholingwistyką, sam jest bilingwistą, ukończył filologię angielską na Uniwersytecie SWPS. Do 2021 roku pracował jako nauczyciel języka angielskiego. Doświadczenie pedagogiczne pozwala na swobodną komunikację z młodzieżą oraz na otwartą współpracę z rodzicami. Obecnie pracuje jako coach w międzynarodowej firmie oraz prowadzi konsultacje psychologiczne. Pracuje z dorosłymi dziećmi alkoholików, dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami uzależnionymi, oraz osobami przeżywającymi trudności spowodowane przez różne kryzysy, traumatyczne wydarzenia czy relację z innymi osobami.

He graduated in Clinical Psychology at the SWPS University. He has completed the first part of the basic training of EMDR psychotherapy. Additionally, he completed post-graduate studies at SWPS University in “Positive psychology in education and upbringing. Supporting the development of children and adolescents.” Also, he completed the basic and advanced course in Solution-Focused Brief Therapy at CTSR. Currently he is training to become an ACoA/ACoDF Psychotherapist in “Szkoła Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła.” He is interested in psycholinguistics, he himself is bilingual, he graduated English Philology at the SWPS University, and until 2021 he worked as an English teacher. Because of his pedogeological experience, he can easily communicate with adolescents and is open to cooperating with parents. Currently, he is working as a coach in an international company, also conducts psychological consultations. He works with adult children of alcoholics, adult children of dysfunctional families, people who are addicted, who are going thru hardships caused by different types of crisis, traumatic events, and/or relations with others.