Anna Biernacka

psycholog / terapeuta EMDR / terapeuta CBT

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka. Odbyłam staż na Odziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala w Józefowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole podstawowej oraz we ramach własnej praktyki z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeutka w Poradni Psychiatrycznej w Centrum Zdrowia Dziecka.

Posiadam Certyfikat Terapeuty EMDR, jestem w trakcie całościowego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej (IV rok). Ukończyłam cykl warsztatów w terapii schematu.

Zapraszam osoby poszukujące dla siebie lub swojego dziecka pomocy w zakresie takich problemów jak przebyte traumy, stany depresyjne, lęki, trudności towarzyszące chorobom przewlekłym i zaburzeniom takim jak ADHD czy zespół Aspergera.