dr Marzena Olędzka

psycholog / psychoterapeuta EMDR/akredytowany trener EMDR

Absolwentka Uniwersytetu  SWPS. Viceprezes Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i członek Zarządu EMDR Europe. Akredytowany przez EMDR Europe Practitioner, Facilitator ,Consultant oraz Trener terapii EMDR. Pracuje w podejściu EMDR głównie z ofiarami przemocy i chorymi onkologicznie. Także jako interwent kryzysowy indywidualnie i grupowo.